Preaload Image

කප්රුක පුරවර සංවර්ධන වැඩ සටහන

“කප්රුක අරමුදල” වැඩසටහන

කප්රුක සමිති සාමුහික වශයෙන් පිරිසැකසුම් හා නිෂ්පාදන කටයුතුවලට සාමුහික වශයෙන් ඇතුළුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙහිදී අපේක්ෂා කරන්නේ කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වතුහිමියන් එකමුතු කිරීම හා ඔවුන් කප්රුක අරමුදල පනත යටතේ ලියාපදිංචි කරවීමයි. මෙම සමිති මගින් වගාකරුවන් විද්‍යාත්මක ගොවිතැන් ක්‍රම භාවිතයට දිරිමත් කරනු ඇත. එම සමිති මගින් වගාකරුවන්ට නිෂ්පාදන කටයුතුවලදී නව තාක්ෂණය භාවිතය, පොල්පැළ ආරක්ෂණය, පිරිසැකසුම් කටයුතු හුරුවීමට අවස්ථා ලබා දෙන අතර, එතුළින් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කරලීමට මග පාදයි. එමෙන්ම, සමිති සම්මේලන හරහා රජයේ මූල්‍යාධාර ඇතිව මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ ඒකකයන් ස්ථාපිත කිරීමටද අවස්ථා ලැබෙනු ඇත. මෙම සමිති රජයේ මිල සහයක ව්‍යාපෘති (price support scheme) ක්‍රියාත්මක කරන පිළිගත් මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

වැඩසටහනේ අරමුණු

 1. ධාරිතා වර්ධන, නිපුණතා සංවර්ධන, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යකරණය, ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැනි විවිධවූ පුහුණු වැඩසටහන් මගින් වගාකරුවන්, ඔවුන්ගේ පවුල් හා කාන්තාවන් බලගැන්වීම සහ ගොවීන් නම මුහුණුවරකින් ස්වයං-විශ්වාසයකින් යුත් පිරිසක් බවට පත් කිරීමට
 2. පොල් මද, පොල්ලෙලි, පොල්කටු, පොල්ලී, පොල්වතුර හා කොළ, රාමැදීම සහ පැණි නිෂ්පාදනය යනාදිය මගින් එකතු කළ අගයකින් හෙබි මිල අධික නිමැවුම් නිෂ්පාදනය කිරීමට හා අලෙවිකරණය සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීමට සහ එකී නිෂ්පාදනවලට සුදුසු පොල් වර්ග ප්‍රවර්ධනය කිරීමට
 3. පොල් නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය කිරීමට, එකත් කළ අගයකින් හෙබි අතුරු නිෂ්පාදන නිපදවීමට, සහ ග්‍රාමීය මට්ටමින් කුඩා හා මධ්‍ය ප්‍රමාණ පොල් කර්මාන්ත බිහි කිරීමට
 4. පොල් අංශයේ රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට, එම අංශයේ නියැලී සිටින වගාකරුවන්ගේ ජීවන තත්වය නග සිටුවීමට සහ ඔවුනට සමාජමය පිළිගැනීමක් තහවුරු කිරීමට
 5. වගාකරුවන් මූලිකවූ ආයතන රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශය සමග බද්ධ කිරිමට, වගාවට පිවිසීමට හා සම්බන්ධතා හා සම්බන්ධිත ගැටළු, අවහිරතා විසඳීම තුළින් පොල් වගාව තිරසාර ජීවිකා වෘත්තියක් බවට පත් කිරීමට
 6. වගාකරුවන් ඒකරාශී කිරීම තුළින් ප්‍රධාන ආර්ථික අංශයේ වටිනාකම් දාමය (value chains) ශක්තිමත් කිරීම, වඩා හොඳ වෙළඳපොළ හා මූල්‍ය අංශ සමඟ සබඳතාවයක් ඇති කිරීම, ජීවිකා වෘත්තීන් සඳහා සහය සේවා සැපයුම ලබාදීමට හා වෙනත් තාක්ෂණයන් වැඩි දියුණු කිරීමට
 7. පොල් වගාව මූලික වූ ගොවිපල ක්‍රමයකට වෙනත් භෝග හා පශු සම්පත් හඳුන්වාදීම තණ පිඩලි නිෂ්පාදනය, ආර්ථිකමය භෝග/සතුන් සමග අතුරු භෝග වගාව, පලතුරු, කුළු බඩු එළවළු නිෂ්පාදන දිරි ගැන්වීම තුළින් ඉඩම්වල ශූක්‍ෂ්මතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට

ප්‍රධාන කටයුතු

 1. සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම කප්රුක ප්‍රජාමූල සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම, එකී කණ්ඩායම් ජීවිකා වෘත්තීන් දිරිගැන්විය හැකි හා ආදායම උත්පාදන කටයුතු මනාව කළමනාකරණය කළ හැකි තිරසාර කණ්ඩායම් බවට පත් කිරීම
 2. ඉහල මිලක් ලබා ගත හැකි පොල් ආශ්‍රිත නිමැවුම් සැකසීම හා ඒ ආශ්‍රිත කුඩා හා මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ කර්මාන්ත ස්ථාපිත කිරීම සහ එකී නිෂ්පාදනවලට වෙළඳපොළ හඳුනා ගැනීම. පොල් යනු පුළුල් නිමැවුම් පරාසයක් ඇති කුඩා හා මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සංවර්ධනය කළ හැකි කර්මාන්තයකි.
 3. ණය මූලාශ්‍ර, වෙළඳපොළ/අලෙවිකරණ උපක්‍රම හා වෙළඳපොළ ඥාණය ප්‍රවර්ධනය කිරිම
 4. ඉඩම්වල ශූක්ෂමතාවය සහ සමස්ථ ගොවිපොළ ඵලදායිතාවය වැඩි කිරීම පිණිස ආර්ථික භෝග හා සත්වපාලනය හඳුන්වා දීම තුළින් භෝග විවිධාංගීකරණය ක්‍රමයක් සැකසීම
 5. ව්‍යාප්ති නිළධාරීන්, පොල් වගාකරුවන්, නිෂ්පාදකයින් ග්‍රාමීය තරුණ හා කාන්තාවන් වැනි විවිධ කණ්ඩායම් සඳහා සම්පාදිත වැඩ සැළැස්ම යටතේ විවිධ කටයුතුවල අවශ්‍යතා මූලික කරගත් නිපුණතා සංවර්ධන පුහුණු හඳුනා ගැනීම හා පැවැත්වීම

කප්රුක සමිති සඳහා සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීම

එක් පොල් ගසක් ඇති වගා කරුවෙකුට පවා කප්රුක සමිතිවල සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකිය

සියළුම පොල් වගාකරැවන්ගේ නම් අදාල ප්‍රදේශයේ කප්රුක සමිතිවල සාමාජිකයින් ලෙස ලියාපදිංචි කළ යුතුය. එක් සමිතියක් සාමාජිකයින් 10 සිට 100 දක්වා ප්‍රමාණයක් සිටිය හැක. ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් සියයක් (රු. 100/=) වන අතර මාසික අනිවාර්‍ය්‍ය ඉතුරුම් රු. 50කි. (කුරුම්බා දෙකක මිල). එකී සමිත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව හා ස්වාධිනව කටයුතු කළ යුතුය.මෙම සමිති ගරු සභාපතිවරයෙක් හා කාරක සභාවේ සාමාජිකයින් 10 දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් විධායක සභාවක් මගින් පාලනය වන අතර එකී සමිති කප්රුක අරමුදල් පණත යටතේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.මෙම සමිති රජය, පෞද්ගලික අංශ හා සාමාජිකාඅතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරවන අයුරින් ක්‍රියා කළ යුතුය.

[table id=1 /]

කප්රුක ප්‍රාථමික සමිතිවල ප්‍රථිලාභ

පවුල හා කණ්ඩායම් අතර අන්‍යොන්‍ය විශ්වාසය හා සම්බන්ධතා ඉහල නැංවීම තුළින් සමාජයීය ප්‍රාග්ධනය ගොඩනැගීම

පොල් ගසේ ඇති අතිවිශාල අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් ඉහල මිලක් ඇති නිෂ්පාදනවලට යොමු කිරිම සහයදීම මගින් කුඩා වතුහිමියාගේ ආදායම් මට්ටම ඉහල නැංවීම

අත්කම් භාණ්ඩ නිපදවීම, කුඩා හා මධ්‍ය ප්‍රමාණය වශයෙන් වර්ගීකරණය කිරීම, සිලෝන් කොකොනට් ක්‍රාෆ්ට් (CCC) (ශ්‍රී ලංකා පොල් ආශ්‍රිත අත්කම්) වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය කිරිම සහ කප්රුක නිෂ්පාදනවලට විශාල ආකර්ශනයක් ලබා ගැනිම‍

දිගුකාලීන තිරසරභාවය සහතික කිරීම සහ පොල් කර්මාන්තයේ වර්ධනය සඳහා කප්රුක ක්ෂුද්‍ර ණය වැඩසටහන මගින් මූල්‍යමය පහසුකම් ලබාදීම

ප්‍රජාව සතු ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් කළමනාකරණය වන කප්රුක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන (මධ්‍යස්ථාන 80ක්) අවශ්‍ය උපකරණ, ධාිරිතා වර්ධන වැඩසටහන්, වෙළඳපොළ ඥාකය ලබාදීම වැනි සහය සැපයීමෙන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම

කප්රුක සමිති, වගාකරුවන්, කාන්තා කණ්ඩායම්, සමීක්ෂණ නිළධාරීන් හා ව්‍යාප්ති සේවකයින් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සැකසීම