Preaload Image

තවාන් කළමනාකරණය, මව් ගස් සහ බීජ තෝරා ගැනීම

වාරිමාර්ග ක්‍රම හා කාර්යක්‍ෂමතාව

සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු පාලන කාර්යයන්හි අවශ්‍යතාවය අනුව තවාන්වල පළල තීරණය කළ යුතුය. තවානේ දිග තීරණය කෙරෙනුයේ ඉඩමේ දිග සහ හැඩය අනුවය. එක් පාත්තියකට පැළ පේලි 05ක් පමණ තිබීම වඩාත් සුදුසුය.01. තවාන් භූමියක් තෝරා ගැනීම. යෝජිත ඉඩම සමතලා සහ අඩු බෑවුම් සහිත එකක් විය යුතුය. හොඳින් ජලය වහනය වන වැලි සහිත ලෝමා පසක් විය යුතුය. ප්‍රමාණවත් හිරු එළිය, විසිරි සෙවන සහ ආසන්නයේ ජල මූලාශ්‍ර පැවතීම ඉඩමක් තෝරා ගැනීමේදී අදාල වන මූලික සාධක වේ. අල්බීසියා තැනින් තැන සිටුවා භූමියේ 30%ක් පමණ සෙවන කළ හැකිය.

02.තවාන් පාත්ති. සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු පාලන කාර්යයන්හි අවශ්‍යතාවය අනුව තවාන්වල පළල තීරණය කළ යුතුය. තවානේ දිග තීරණය කෙරෙනුයේ ඉඩමේ දිග සහ හැඩය අනුවය. එක් පාත්තියකට පැළ පේලි 05ක් පමණ තිබීම වඩාත් සුදුසුය. බීජ පාත්ති සාමාන්‍යයෙන් පොළව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 15-25 අතර උසකින් තිබිය යුතු අතර බීජ පොල් තට්ටු 02ක් අතර දුර සෙ.මී. 45ක් විය යුතුය. බීජ පොල් තවාන් දැමිය යුත්තේ සෙ.මී. 10-15 අතර ගැඹුරකිනි. ආසන්න පොල් ගෙඩි දෙකක දුර සෙ.මී. 15ක් විය යුතුය. බීජ පොල් ස්ථානගත කෙරෙනුයේ තිරස්ව වන අතර පස්වලින් යන්තමට වැසිය යුත්තේ බීජයේ මුහුණුත යන්තමින් පෙනෙන අන්දමටය. ඕනෑම කාණුවක තවාන් දමා ඇති පොල් බීජ එක් දිශාවකට යොමු කළ යුතු අතර යාබද පේළිය ඊට විරුද්ධ දිශාවට ත්‍රිකෝණාකාර පිහිටුම සටින සේ බීජ පොල් එලිය යුතුය.

03. තවාන් පාත්තිවල තෙතමනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් පොල් අතු හෝ සෙ.මී. 3-5 ප්‍රමාණයේ කොහු බත් තට්ටු බීජ තවාන්වල බීජ වැස්ම ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. කොහු බත් වැස්මක් ලෙස භාවිතා කරන විට ඒවා මාරුවෙන් මාරුවට යෙදිය යුතුය. ඉහතින් දක්වන ලද ද්‍රව්‍ය පහසුවෙන් ලබාගත නොහැකි ප්‍රදේශයකදී පිදුරු, ලී කුඩු, දහයියා සහ වියළි වල් පැළෑටි රොඩු වැස්මක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

04. ජල සම්පාදනය වියළි කාලගුණ තත්වයන් යටතේ නිරන්තරව ජලය යෙදීම අනිවාර්යය වේ. දින 06ක් අඛණ්ඩව වැස්ස නොලැබුණහොත් ජලය යෙදීම අවශ්‍ය වන අතර, ජලය යෙදීම අඩු වශයෙන් දින තුනකට වරක්වත් කළ යුතුය. (මි.මී. 0.25ක වර්ෂාපතනයක් ලැබුණහොත් එය වැසි දිනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ)

05. වල් පැළ පාලනය වල් පැල ඉවත් කිරීම බීජ තවානේ තෙතමනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඉවහල් වේ. එබැවින් පවත්නා කාලගුණ තත්වය අනුව මසකට වරක් හෝ දෙකක් වල් පැලෑටි ඉවත් කිරීම අනිවාර්යය වේ.

06. වේයන්ගේ හානිය බීජ පාත්තිවලට වේයන් විසින් සැලකිය යුතු මට්ටමේ බලපෑමක් ඇති කරයි. පොල් පැලයේ වර්ධක කොටස් වලට දැඩි ලෙස හානි කරයි. එම නිසා මේ සම්බන්දයෙන් විශේෂ සැලකිල්ලක් යෙදිය යුතුය. නිර්දේශිත පළිබෝධනාශක මාත්‍රාව

 1. මාෂල් 20% මිලි ලීටර් 04ක් ජලය ලීටරයක මිශ්‍ර කර එම මිශ්‍රණය තුළ පළමුව බීජය විනාඩි 03ක් ගිල්වා ගන්න.
 2. පසට ඉසින්න ඉසිය යුතු ඉඩමේ එක් වර්ග මීටරයක ප්‍රමාණයකට ඉහත ද්‍රාවණය ලීටර් 05ක් මල් බාල්දියකින් යොදන්න.


07. පැළ නොවූ බීජ ඉවත් කිරීම තවානේ පැළ වන තෙක් මාස 05ක පමණ කාලයක් බීජ පොල් තවානෙහි තබා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. පැළ නොවූ බීජ පොල් මාස 05ක පමණ කාලයකට පසුව ඉවත් කෙරේ. තවාන් දමා මාස 05ක කාලයකට පසුව බීජ පොල් වලින් 80%ක් පමණ පැළ වන බවට විශ්වාස කෙරේ.

08. අඩු ගුණාත්මකතාවකින් යුතු පැළ ඉවත් කිරීම තවාන් දැමූ බීජ පොල් තවාන් දමා මාස 2 1/2 කින් පමණ පැළ වීමට පටන් ගන්නා ඒවා මාස 05ක පමණ කාලයක් වැඩෙන්නට ඉඩ හරින්න. මාස 07කදී එම දුර්වල පැළ ද ඉවත් කෙරේ.

09.පොල් බෑග් පැළ නිෂ්පාදනය කිරීම
 1. බීජ පොල්වල තවාන් සකස් කිරීම බීජ පොල් පෙර තවානක සිරස් ලෙස තැන්පත් කළ යුතු අතර අඟලක පමණ වූ පැලයක් මතුවන අවස්ථාවකදී ඒවා පොලි බෑගයක් වෙත මාරු කළ යුතුය.
 2. පොලි බෑග්වල පැළ කිරීම මිශ්‍රණය සමන්විත විය යුත්තේ මතුපිට පස්, ගොම හෝ කොහු බත්වලිනි. කොහුබත් සුලබ නොවන ප්‍රදේශවල ලී කුඩු ඒ වෙනුවට භාවිතා කළ හැකිය. ලී කුඩු භාවිතා කිරීමේදී පැළවලට ඇති විය හැකි පුස් රෝග ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.
 3. පොලිතීන් උරය සඳහා භාවිතා ද්‍රව්‍ය 12”x6” ප්‍රමාන කළු පොලිතීන් මෙම පොලි බෑග් සාදා ගැනීම සඳහා භාවිතා කෙරේ.

මව් ශාක සහ බීජ පැල තෝරා ගැනීම

පොල් බීජ කෙලින්ම ක්ෂේත්‍රයේ නිර්දේශ නොකෙරෙන අතර, තවාන්ගත කළ මාස 7-10 අතර වයස පැළ පමණක් ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්දේශ කෙරේ. මෙම ක්‍රියාවලිය මඟින් පැළවලට ශක්තිමත් සහ ඒකාකාර ලෙස වැඩීමට හැකි වේ.

තවාන් පාලන ක්‍රමය

තවාන් භූමියක් තෝරා ගැනීම. යෝජිත ඉඩම සමතලා සහ අඩු බෑවුම් සහිත එකක් විය යුතුය. හොඳින් ජලය වහනය වන වැලි සහිත ලෝමා පසක් විය යුතුය. ප්‍රමාණවත් හිරු එළිය, විසිරි සෙවන සහ ආසන්නයේ ජල මූලාශ්‍ර පැවතීම ඉඩමක් තෝරා ගැනීමේදී අදාල වන මූලික සාධක වේ. අල්බීසියා තැනින් තැන සිටුවා භූමියේ 30%ක් පමණ සෙවන කළ හැකිය.


තවාන් පාත්ති. වාර්ෂික පොල් පැළ අවශ්‍යතාව සපුරාලීමට දැනට පවත්නා ආදර්ශ ගෙවතු ප්‍රමාණවත් නොවේ. එම නිසා ඉහළ ගුණාත්මකතාවයකින් හෙබි බීජ පොල් හඳුනාගත් ගෙවතු වලින් තෝරා ගැනේ. මණ්ඩලයේ පැළ තවාන්වලින් අනුමත කළ, අභිජනනය කළ අනුමත පැළ වර්ග
 1. කුන්දිරා x උස - DT
 2. උස x උස - TT
 3. මොරොක් උස - MT
 4. ප්ලස් පාම්ස් - PP
මවු ගස් තේරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය
 1. පළමුව ඉහළ අස්වනු ලැබෙන ඉඩම් හඳුනා ගැනේ.
 2. ඒවා අතුරින් ඉහළ අස්වනු ලැබෙන ඉඩම් කොටස් හඳුනා ගැනේ.
 3. එම ඉඩම් කොටසේ ඉහළ අස්වනු ලැබෙන හොඳ පොල් ගස් හඳුනා ගැනේ.


හොඳ පොල් ගසක රූප ලක්ෂණ
 1. මහත, ශක්තිමත් හා ඍජු කඳ ලඟ ලඟ සැකසුණු අතු පිහිටීම.
 2. මුදුනේ ඇති කෙටි පත්‍ර ගෝලාකාරව පිහිටිය යුතු අතර විවිධ වයස්වල අතු 25-35 අතර තිබිය යුතුය
 3. පත්‍ර නටුව දිග නොවිය යුතු අතර බී පොල් දරා සිටීමට තරම් ශක්තිමත් විය යුතු අතර අත්තක මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ විශාලත්වයකින් යුත් ප්‍රමාණවත් තරම් ගෙඩි සංඛ්‍යාවක් තිබිය යුතුය.
ඉහතින් දක්වන ලද පොල් ගස් සහත ඉඩම් පහත නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුය.
 1. භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 05කට වඩා වැඩි විය යුතුය.
 2. වසරකට අක්කරයකට පොල් ගෙඩි 3500ක් සහිත හෝ ඊට වැඩි පොල් ගස් ඉඩමේ තිබිය යුතුය.
 3. අවුරුදු 15-45 අතර වයස පැළ දරණ ගස් විය යුතුය.
ඉහතින් සඳහන් කරන ලද සියළු සාධක අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව මව් පොල් ගස් තේරීම ක්‍රමානුකූලව සිදු කරනු ලැබේ.තෝරා ගත් ඉඩම/ඉඩම් කොටස ආවරණය කරන පරිදි අහඹු ලෙස පොල් ගස් 100ක් තෝරා ගෙන පොල් ගස්වලින් අස්වැන්න නෙලා ගන්න.
 • පොල් ගසකින් ලැබෙන සාමාන්‍ය පොල් ගෙඩි ප්‍රමාණය ගණන් කරන්න.
 • එම පොල් ගස්වලින් අහඹු ලෙස පොල් බීජ 03ක් ලබාගෙන එම ගෙඩිවල (ලෙලි ඉවත් කළ) බර මැනිය යුතු අතර ඒවායේ බර ග්රෑම් 200ට වඩා වැඩි වියි යුතුය.
 • ඒ අනුව තෝරාගත් පොල් ගස් හොඳ පොල් ගස් ලෙස ලකුණු කරන්න.
 • තවාන තෝරා ගැනීම.
 • ඉහළ තත්වයේ පොල් ගස් තේරීමෙන් පසුව තෝරාගත් පොල් ගස්වලින් වෙන වෙනම බීජ පොල් ගෙඩි හැඳින ගන්න.(තෝරාගත් පොල් ගසක ගෙඩි තෝරා නොගත් පොල් ගසක ගෙඩි හා මිශ්‍ර වීමට කිසි විටෙක ඉඩ නොදෙන්න)
 • ඉන් පසුව පළිබෝධවලින් හානි සිදු වූ සහ විශේෂ මිශ්‍රණයෙන් හානි සිදු වූ පොල් ගෙඩි ඉවත් කර ඒවා තවානට යැවෙන තෙක් හිරු එළියෙන් ආරක්ෂා වීමට වසා තබන්න.